Anneke van der Ven

Raadslid

Wat wil ik in deze raadsperiode bereiken?

Ik vind het belangrijk dat we zorg in onze gemeente zodanig regelen, dat de mensen die ondersteuning nodig hebben die ook krijgen. Inwoners die zelf initiatieven ontplooien die betekenisvol zijn voor de gemeenschap krijgen support. Dat bepaalt het sociale gezicht van de gemeente. De deskundigheid van cliënten, mantelzorgers en professionals is bouwsteen van sociaal beleid. Voorst is een mooie, groene gemeente. Dat is waardevol voor inwoners én toeristen. Door een evenwichtige combinatie van landbouw, toerisme en kleinschalige bedrijvigheid kunnen we de landschappelijke waarde van Voorst optimaal ontwikkelen.

Anneke van der Ven is lid van GroenLinks.

Telefoon:  06 23943738
Adres: Het Wildezand 10, 7384 CB Wilp