Erik Nobel

Steunfractielid

Wat wil ik in deze raadsperiode bereiken?

Om de nieuwe taken van de gemeente te kunnen uitvoeren is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Daarbij eerst denken aan groene, landelijke gemeentes, met oog voor de sociale - en fysieke leefomgeving. 
Het is belangrijk dat inwoners een goede bijdrage leveren aan de samenleving. Dat kan in de vorm van betaald of vrijwilligerswerk. 

Gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.Startende ondernemers krijgen de ruimte. Een dekkend netwerk van glasvezel en Wifi.
Aandacht voor duurzaamheid in al haar facetten. Eerlijk delen met oog voor elkaar, onze omgeving en toekomstige generaties.

Erik Nobel is lid van de PvdA.