Presentatie Prof. Rabbinge

Op 30 augustus a.s. zal Professor Dr. Ir. Rudy Rabbinge daarover een presentatie geven over Landschap, landbouw, natuur en milieu.

 

Voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 wordt er weer met de PvdA gewerkt aan een gezamenlijk verkiezingsprogramma. De tien speerpunten van de februari vergadering zijn uitgewerkt en verrijkt, dankzij inbreng van leden, en er zijn (voorlopige) actiepunten  aan toegevoegd. De komende maanden moet het programma zijn definitieve vorm krijgen. 

Landschap, landbouw, natuur en milieu is één van die speerpunten. Op 30 augustus a.s. zal Professor Dr. Ir. Rudy Rabbinge daarover een presentatie geven, voor de leden van PvdA- en GroenLinks Voorst en voor geïnteresseerde buitenstaanders.