Werken aan de toekomst van de Gemeente Voorst

Met de landelijke verkiezingen in zicht, zijn leden van GroenLinks en PvdA in Voorst op zaterdag 11 februari aan de voorbereiding begonnen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Een eerste versie van onze gezamenlijke plannen voor de periode 2018 – 2022 zou voor de vakantie klaar moeten zijn. We hebben de speerpunten besproken die elk van onze partijen hadden geïdentificeerd en aan hun leden hebben voorgelegd. 

Het lijkt goed mogelijk om het eens te worden over onze gezamenlijke inzet op terreinen als een toekomst voor de jeugd van Voorst, bevolkingsparticipatie, energiebeleid, werk, natuur & milieu, wonen en zorg, enz. De programmacommissie gaat ideeën en voorstellen verder uitwerken, met aandacht voor specifieke kansen en problemen van onze gemeente. Een concept zal aan een volgende gemeenschappelijke ledenvergadering worden voorgelegd.